Stensträngläggning
- Stensträngläggning alt. Lastning utföres
- Uthyrning av förkup
- Utlåning av vagnar